Organisatie

Ons Team

Thijmen Krikke

Clusterdirecteur Onderwijsteam Huis ter Heide

Irene Neelis

Intern begeleider (IB'er)

Anton Silvius

ICT Beheerder & administratie

Neeltsje Jager-Klijnsma

Leerkracht groep 1-2

Margo Knikkenberg

Leerkracht groep 1-2, groep 3-4

Grytsje Blaauboer

Leerkracht groep 3-4

Annelies Weijdema-Beetstra

Leerkracht groep 5-6a

Ellen Krikke

Leerkracht groep 5-6a, groep 5-6b & iCoach

Iebeltje Sybrandy

Leerkracht groep 5-6b

Yvonne Klooster

Leerkracht groep 7-8, taal-/leescoördinator & locatieleider

Anke Abma

Leerkracht groep 7-8 & Oplis

Betty Posthumus

Docent GVO

Margo Visser

Docent HVO

Deel deze pagina